Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1 - 0948 935 979

Kinh Doanh 1 - 0948 935 979

Kinh Doanh 2 - 0348 935 979

Kinh Doanh 2 - 0348 935 979

Hotline - 0937 935 979

Hotline - 0937 935 979

Kinh Doanh 3 - 0901 088 579

Kinh Doanh 3 - 0901 088 579

Kinh Doanh 4 - 0933 128 778

Kinh Doanh 4 - 0933 128 778

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Van giũ bụi| Pulse valve

mỗi trang
Van điện từ JOIL JIFI 50

Van điện từ JOIL JIFI 50

  • Van điện từ Joil JIFI 50 dùng cho ống sắt phi 60mm, Điệp áp AC 220V 50Hz , DC 24V
  • Hoitline: 0937 935 979
  • Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD

Van giũ bụi XQPC XQD

Van giũ bụi XQPC Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Asco SCG353G053

Van giũ bụi Asco SCG353G053

Van giũ bụi Asco SCG353G053 dùng cho ống phi 27mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Asco SCG353G051

Van giũ bụi Asco SCG353G051

Van giũ bụi Asco SCG353G051 dùng cho ống phi 73mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Asco SCG353G047

Van giũ bụi Asco SCG353G047

Van giũ bụi Asco SCG353G047 dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Asco SCG353G044

Van giũ bụi Asco SCG353G044

Van giũ bụi Asco SCG353G044 dùng cho ống phi 34mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Finetek BRD-42NC6

Van giũ bụi Finetek BRD-42NC6

Van giũ bụi Finetek BRD-42NC6  dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Finetek BHV-40AN

Van giũ bụi Finetek BHV-40AN

Van giũ bụi Finetek BHV-40AN Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Finetek BDV-25NQC6

Van giũ bụi Finetek BDV-25NQC6

Van giũ bụi Finetek BDV-25NQC6 Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Finetek BRD-40NC6

Van giũ bụi Finetek BRD-40NC6

Van giũ bụi Finetek BRD-40NC6 dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Finetek BRD-42SC6

Van giũ bụi Finetek BRD-42SC6

Van giũ bụi Finetek BRD-42SC6 dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Finetek BRD-25SC6

Van giũ bụi Finetek BRD-25SC6

Van giũ bụi Finetek BRD-25SC6 dùng cho ống phi 34mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-76S

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-76S

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-76S dùng cho ống phi 90mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH4825C

Van giũ bụi Teaha TH4825C

Van giũ bụi Teaha TH4825C dùng cho ống phi 34mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH4840C

Van giũ bụi Teaha TH4840C

Van giũ bụi Teaha TH4840C dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH5825B

Van giũ bụi Teaha TH5825B

Van giũ bụi Teaha TH5825B dùng cho ống phi 34mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH4850B

Van giũ bụi Teaha TH4850B

Van giũ bụi Teaha TH4850B khớp nối ren Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH4840B

Van giũ bụi Teaha TH4840B

Van giũ bụi Teaha TH4840B khớp nối ren dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH4825B

Van giũ bụi Teaha TH4825B

Van giũ bụi Teaha TH4825B khớp nối ren dùng cho ống phi 34mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi Teaha TH4440C

Van giũ bụi Teaha TH4440C

Van giũ bụi Teaha TH4440C dùng cho ống phi 49mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-50S

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-50S

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-50S dùng cho ống phi 60mm, Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-40S

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-40S

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-40S dùng cho ống 49mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-25

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-25

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-25 dùng cho ống 34mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-20

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-20

Van giũ bụi SBFEC DMF-Z-20 dùng cho ống 27mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-40S

Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-40S

Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-40S dùng cho ống 49mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-25

Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-25

Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-25 dùng cho ống 34mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-20

Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-20

Van giũ bụi SBFEC DMF-ZM-20 dùng cho ống 27mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-20

Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-20

Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-20 dùng cho ống 27mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-25

Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-25

Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-25 dùng cho ống 34mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-40S

Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-40S

Van giũ bụi XQPC XQD-ZM-40S dùng cho ống 49mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com
CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-Z-25

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-25

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-25 dùng cho ống 34mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-Z-40S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-40S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-40S dùng cho ống 49mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-Y-40S

Van giũ bụi XQPC XQD-Y-40S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-40S dùng cho ống 49mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQG-Z-35

Van giũ bụi XQPC XQG-Z-35

Van giũ bụi XQPC XQG-Z-35 dùng cho ống 42mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-Z-50S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-50S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-50S dùng cho ống 60mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979
Van giũ bụi XQPC XQD-Z-62S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-62S

Van giũ bụi XQPC XQD-Z-62S dùng cho ống 73mm. Điệp áp AC 220V , DC 24V Hoitline: 0937 935 979 Mail: thanhtien.ant@gmail.com

CALL: 0937 935 979

Top